Hyreshus måste bli brandsäkrare

Det måste till bättre brandskydd i hyreshus! Det kravet kommer från länstyrelsen i Västra Götaland efter branden i ett hyreshus i Åmål i maj och en liknande brand i Karlstad år 2001.
I båda fallen började det brinna i de påbyggda översta våningarna och elden spred sig sedan snabbt till de nedre våningarna. Länstyrelsen anser att brandskyddet i denna typ av tillbyggda hyreshus måste ses över. Därför kräver länstyreslen att Räddningsverket och Boverket snarast utreder behovet av särskilda brandskyddsregler för dessa hyreshus.