Regnet försenar och försämrar höskörden

Det regniga vädret i början av sommaren, har gjort det svårt för bönderna att ta in sitt hö och ensilage.
Det betyder att näringsvärdet i fodret blir lågt och att bönderna måste köpa in proteinkraftfoder, för att djuren ska kunna producera som vanligt i vinter. Hårdast drabbade blir Krav- och Ekoodlare, som kan få problem med att hitta foder från andra godkända Kravodlare.