Servicedeklaration på förskolan

Om du är mamma eller Pappa till ett barn som går i förskola i Uddevalla kommun, kan du snart få en deklaration över vad förskolorna i kommunen har att erbjuda.
Det här kallas för servicedeklaration, och skall bland annat hjälpa föräldrar att få reda på vad de kan förvänta sig av den kommunala barnomsorgen. Tanken är att man som medborgare skall få samma information om en kommunal verksamhet, som man skulle få av en varudeklaration, om man köpte en viss produkt. Barnomsorgen är den första verksamheten av fyra som skall få liknande deklarationer. Det här projektet omfattar Uddevalla och Trollhättans kommuner.