Regionen satsar på Arn

Västra Götalandsregionen är med och finansierar en stor medeltidsfestival i Skara i september.
Festivalen som arrangeras av Västergötlands museum i Skara äger rum samtidigt i höst TV spelar in en serie om Jan Guillous figur riddar Arn och hans rike. Medeltidsfestivalen ska bl. a. visa slagen vid Lena och Gestrillren.