Lex Maria kan försvinna

Rapporteringen av misstag och missförhållanden inom vården måste leda till förebyggande arbete istället för att söka syndabockar. Patienternas säkerhet ska ändå garanteras.
Det anser Vårdförbundet som vill riva upp Lex Maria, anmälningar till Socialstyrelsen. Man vill istället ta efter flyget där man noterar varje incident för att snabbt utröna om det handlar om systemfel eller kompetensbrist, skriver Dagens Nyheter.