Facket bemöter kritik mot Lingårdens personal

Det råder inte alls en negativ och oengagerad stämning på äldreboendet Lindgården i Vänersborg, det menar Kommunals arbetsplatsombud där Gunnel Hasselholm. Detta efter att Lindgårdens chef i ett brev till Kommunal påtalat att personalen borde visa större engagemang.
Enhetschefen Rohini Da Silva Brander själv vill dock inte kommentera saken på band men säger till Radio Väst att hon i sitt brev till Kommunal , underströk ett det stora problemet på Lindgården är för lite resurser, för stora åtaganden och att de boende blir allt äldre och kräver mer insatser. Problemet med den dåliga stämningen är mer en konsekvens av allt detta, menar Rohini de Silva Brander som skrev brevet till Kommunal efter att facket begärt in en konsekvensbeskrivning sedan personalen klagat på arbetsförhållandena.