Högskoleintag

Två av tre sökande kommer att få plats på högskolan i höst. I dagarna beräknas antagningsbeskeden nå samtliga som sökt till universitet och högskolor i höst.
58 procent har kommit in på sitt förstahandval. Det är fortfarande svårast att få plats på läkar- psykolog- och arkitektutbildningarna, samt några ekonomiutbidningar. 57 procent av dom som tas in är kvinnor.