Västtrafik kritiseras

Väststrafik har inte använt sig av de billigaste taxitransporterna och upphandlingen av taxifordon har skett i strid mot lagen.
Det hävdar Konkurrenskommissionen som nu kritiserar Västtrafik. Konkurrenskommissionen som är en privat expertgrupp har granskat Västtrafiks upphandling av taxitransporter . Enligt lagen skulle det ha skett öppet med möjlighet för allla intresserade att vara med och lägga bud. Men i stället gick Västtrafik över till att förhandla direkt med vissa anbudsgivare. Konkurrenskommissionen anser att Vässtrafik avvisat anbud som varit billigare än de som antagit.