Klagomål på långsam bredbandsutbyggnad

En skogsbrukare i Slätterna utanför Trollhättan är missnöjd med att bredbandutbyggandet i kommunen inte går fortare, särskilt för de som bor på landsbygden. I ett epostbrev har han klagat på kommunen.
Men Trollhättans IT-chef Britt-Marie Svensson säger i sitt svar att trots allt har 90 % av alla Trollhättebor tillgång till bredband via telefonen och när det gäller utbyggnaden på landsbygden så är man beroende av samverkan från andra kommuner.