Kräftfisket stoppas i Dalslandssjöar

Det är stopp för kräftfisket i tre stora sjöar i Dalsland: Stora Le, Lelången och Ärtingen- pesten kan vara på väg att slå ut bestånden av flodkräfta
Det är signalkräftan som är boven, eller rättare sagt den eller de personer som illegalt har planterat ut signalkräfta i flera sjöar i Dalsland. Det upptäcktes i höstas, och genast gick larmet, för signalkräftor i sjön ,det betyder en dödsdom för de flodkräftor som finns kvar. Alla signalkräftor bär nämligen på kräftpestsmitta, själva är signalkräftorna immuna, men flodkräftor som finns i samma vatten har ingen motståndskraft, utan blir smittade och dör av kräftpest. Att spåra upp och fånga de smittbärande signalkräftorna är i stort sett omöjligt. Därför försöker nu länsstyrelsen göra en insats för att rädda dom sista bestånd av flodkräfta som finns i Västsverige. Från och med nu och ett år framåt får man inte fiska kräfta, man får inte transportera redskap, båtar och maskiner genom sjösystemen utan att först desinficera allting. Och sjösystemen hänger ihop- så nu har länsstyrelsen i Värmland har fattat liknande beslut och norska myndigheter väntas följa efter när det gäller deras delar av vattensystemen