Krogfusk

Det fuskas en hel del på våra krogar och inom turisthandeln längs kusten. Det står klart efter att ett 70-tal krogar har kontrollerats. Främst är det kassarutinerna som brister.
Just nu genomförs en omfattande kontroll av krogar och turisthandeln I Västra Götalands län. Aktionen, som fått namnet "Vita Kusten" är ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten, länsstyrelsen, gränspolisen, försäkringskassan och lokala myndigheter. Och i år ser det sämre ut än tidigare år, säger Johan Lundberg skatterevisor, till Radio Väst. Anledningen till att man hittar fler fuskare, beror på att skatterevisorerna helt enkelt har blivit bättre på att hitta fusket i kassaapparaterna. Den databaserade kassaregistreringen har gjort det lätt för krögarna att fuska i efterhand, men det har revisorerna nu lärt sig att hitta. Den 1 juli i år så infördes en ny lag, som för med sig att krögarna är skyldiga att kassaregistrera all försäljning samt att erbjuda kvitton. Men även detta efterlevs mycket dåligt. Hittills har ett sjuttiotal ställen kontrollerats och tre restauranger konstaterats ha alvarliga brister i sin kassahantering och bokföring. I två av dessa fall är bristerna så allvarliga att åklagaren har inlett förundersökning. För att bli av med fusket arbetas nu fram ett nytt förslag som inebär att det ska finnas godkända skassaregister med säkerhetsfunktioner som man inte kan ändra på i efterhand