Låg personaltäthet i barnomsorgen i Lilla-Edet

I Lilla-Edet är personaltätheten vid den kommunala förskolan näst sämst i hela Västsverige. Det visar statistik från skolverket. Mätningen genomfördes i oktober förra året, och enligt Camilla Waltersson Grönvall, moderat ordförande i barn och utbildningsnämnden i Lilla-Edet, så beror den låga personaltätheten på en tillfällig personalnedskärning. Nu ska bemanningen ligga på normal nivå. Barn och utbildningesnämnden ska ta del av statistiken, och enligt Camilla Waltersson Grönvall, så kan det bli aktuellt med personalförstärkning.