Sanering vid Köpmannebro dröjer

Det kommer att dröja med saneringen av området Långön vid Köpmannebro , där marken har höga halter av koppar efter impregneringsarbete av telefonstolpar i början av 1900-talet.
Tidigare var det sagt att saneringen skulle ske i år eller nästa år.Men nu är det oklart när den kan bli av. Orsaken är att regeringen har dragit ner på pengarna till sanering och efterbehandling av förorenade områden. Bidragen har minskat med nära 150 miljoner , från drygt 450 miljoner per år till 300 miljoner. Däremot kommer Eka-projektet i Bengtsfors att fortsätta vilket betyder att saneringen där kan komma att kosta runt 100 miljoner.