Väl utarbetad diskrimineringsplan vid HTU

HTU -Högskolan Trollhättan,Uddevalla hör inte till de 14 högskolor som blivit anmälda för brott med anti-diskrimineringslagen. HTU har nämligen en väl utarbetad plan för hur diskrimingeringsfall ska utredas och förebyggas, men hittills har inga sådana fall uppmärksammats på högskolan.