Norsk rapport: boplikt har ingen effekt

Den så kallade boplikten har inte alls räddat kustsamhällena i Norge - det säger en färsk forskarrapport från Norges Lantbrukshögskola. Rapporten kan bli ett inlägg i den svenska debatten där många kustbor kräver boplikt.
Boplikt betyder att husägaren måste se till att huset är bebott året runt och inte bara blir ett sommarställe, men enligt den norska rapporten har det inte fått avsedd effekt. Befolkningen minskar lika mycket i kommuner med boplikt, och dessutom underhålls husen mycket sämre i kommuner med boplikt, enligt rapporten från de norska forskarena.