Säldöd

Förra årets säldöd märks bland Västkustens knubbsälar även i år.
Dom honor som har överlevt är inte lika fruktsamma som tidigare. Det berättar sälforskaren Tero Härkönen. Bara hälften av den normala mängden sälungar har fötts i år. Och de nya sälarna har inget skydd mot nya epedemier av sälpest, och andra sjukdommar.