Vattenbrist på Koster

På Koster är vattenbristen extrem just nu och Strömstads kommun uppmanar alla att spara på vattnet.
På Sydkoster finns ett 100-tal abonnenter med kommunalt vatten och till dem har man börjat köra ut vatten från fastlandet. Även i många privata brunnar på Syd- och Nordkoster är det dåligt med vatten. Uppmaningen från Strömstads kommun är alltså att spara på vattnet så mycket som möjligt.