Trollhättan

Hjärtstartare till Högskolan väst

Högskolan Väst har i samarbete med Civilförsvarsförbundet skaffat en hjärtstartare, en så kallad defibrillator, som ska placeras i högskolans reception.

Utrustningen kan enligt högskolan förbättra möjligheterna att göra snabba livräddande insatser när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp i de centrala delarna av Trollhättan.

Hans-Eric Ekwall, lärare inom sjuksköterskeutbildningen på högskolan och initiativtagare till inköpet, skriver i ett pressmeddelande att så vitt han vet är detta den första defibrillatorn i Trollhättan som är placerad utanför vårdverksamheten.