Utbildning

Vänersborg gör fel vid gymnasieintag

Vänersborg är en av de kommuner som gör fel vid antagningen till gymnasiet. Det menar Skolinspektionen.

Vänersborg, Göteborg, Skövde och Karlstad är några av de kommuner som inte har följt de detaljerade regler som finns om hur antagningen till gymnasieskolan ska gå till.

Det vanligaste problemet är att kommunerna använder färdighetsprov vid antagningen till utbildningar där det inte är tillåtet eller att färdighetsprovet får väga för tungt i förhållande till betyget.

Det är kommunernas ansvar att se till att antagningen går rätt till och eleven kan inte överklaga ett antagningsbeslut.

Inte heller Skolinspektionen kan tvinga kommunen att ändra ett felaktigt beslut.