Många viltolyckor rapporteras inte

Viltolyckorna ökar, men det är långt ifrån alla som rapporterats. Det innebär att många av olyckorna inte kommer med i statistiken – statistik som ligger till grund för Vägverkets förebyggande åtgärder.

Förra året rapporterades nästan 40 000 viltolyckor till Polisen. Men det är långt ifrån alla som rapporteras, det menar Älgskadefondsföreningen.

Enligt en forskningsrapport, framställd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), kan det faktiska olycksantalet ligga på nästan det dubbla.

Resultatet av forskningsrapporten, som bygger på djupintervjuer med bilister, visar att antalet olyckor med älg ligger på mellan 7 000 och 13 500 och med rådjur mellan 63 500 och 81 500.

Det innebär att ca 60 procent av rådjursolyckorna och 30 procent av älgolyckorna inte kommer med i statistiken – den statistik som ligger till grund för Vägverkets bedömning för förebyggande åtgärder.

Det skriver Älgskadefondsföreningen i ett pressmeddelande.