Uddevalla

Linnéaskolan presenterar åtgärder

För tre månader sedan riktade Skolinspektionen skarp kritik mot Linnéaskolan. I dag presenterade skolan sina åtgärder för att förbättra situationen.

I januari riktade Skolinspektionen skarp kritik mot den fristående högstadieskolan Linnéaskolan i Ljungskile.

Inspektionen påtalade brister på hela 14 punkter, varav sju ansågs särskilt allvarliga. Nu presentarar Linnéaskolan sina åtgärder.

Linneaskolan fick bland annat kritik för att ha skapat egna betygskriterier som inte stämde överens med de nationella. Linneaskolan skriver att de arbetat med att rätta till kriterierna.

Skolinspektionen kritiserade även skolan för att de lät eleverna städa på skolan. Det hör inte till utbildningen, ansåg inspektionen.

I sitt svar skriver Linnéaskolan att man tänker fortsätta låta eleverna städa, om än inte i samma utsträckning som tidigare. De motiverar beslutet med att eleverna på så sätt lär sig att ta ansvar för sin skolmiljö.

Linnéaskolan presenterar även flera förändringar som kommer att genomföras för att komma tillrätta med sin kvalitetsredovisning och likabehandlingsplan.

Nu återstår för Skolinspektionen att gå igenom Linnéaskolans åtgärder och ett uppföljningsbeslut beräknas komma inom en månad.

Anders Ekwing
anders.ekwing@sr.se
0522-67 00 00