Älvprojekt i norra Bohuslän

Ett nystartat svensk-norskt projekt ska förbättra Enningdalsälven mellan Norra Bullaresjön och Idefjorden i norra Bohuslän.

Sjöarna och vattendragen inom Enningdalsälvens vattensystem har redan i dag höga naturvärden, med arter som röding, lax, flodpärlmussla och ål, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Men för att få bättre vattenkvalitet och livskraftiga fiskbestånd krävs att man kommer till rätta med bland annat försurningsproblematiken och tar bort hinder som gamla dammar.

Projektet pågår fram till sommaren 2011 och har en budget på cirka 13 miljoner kronor.

Onsdagen den 22 april klockan 18 hålls ett informationsmöte på gästgården Bökevangen i Norge, två mil från Halden. Där kommer länsstyrelsen och NINA, Norskt institutt for naturforskning, att hålla en övergripande information och ta emot synpunkter på projektet.