Västra Götaland

Många vill driva vårdcentral

Västra Götalandsregionen har fått in totalt 272 ansökningar om att driva vårdcentral inför vårdvalet i höst, då patienterna själva kan välja vårdcentral.

Mer än hälften av ansökningarna, 152 stycken, kommer från privata aktörer.

I dag finns totalt 143 vårdcentraler i Västra Götaland. 118 av dessa drivs av regionen och 25 är privata.

Alla vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Omvänt gäller att vårdcentraler som inte uppfyller kraven inte blir godkända.

Alla invånare ska ha möjlighet att fritt välja vårdcentral och det är möjligt att byta vårdcentral när man vill.

Den som inte gör något val blir placerad på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Varje vårdcentral ska ta emot de patienter som så önskar och anpassa sina resurser därefter. Det skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.