Lysekil

Försäljning kan hota forskning

Uppdaterad 10:23
Personalen på forskningsstationen Kristineberg i Fiskebäckskil är oroade över att forskningen där kan hotas på sikt, då ägaren, Kungliga vetenskapsakademien är på väg att sälja Kristineberg till en privat ägare.

Tanken är att Göteborgs universitet ska hyra lokalerna efter försäljningen på tio år. Och det är det som väcker oro bland personalen.

Strandskyddet medger inte ombyggnad och enligt kommunens detaljplan kan fastigheterna bara användas till forskning, säger Susanne Baden, som är professor i marinekologi på Kristineberg.

Trots det är hon oroad, eftersom forskningsstationen ligger i ett område som är mycket attraktiv för exploatering.

– Detaljplaner ändras till och från, så vi tycker inte att vi har fått försäkringar så det räcker, säger Susanne Baden.

Men enligt uppgift till Sveriges Radio Väst menar Gunnar Öqvist, ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademien, att ingen forskning hotas, utan att pengarna från försäljningen är tänkt att gå till en fond för gästforskning vid Kristineberg.