Färgelanda

Kommunkritisk blogg raderades

En blogg som är kritisk mot Färgelanda kommun har raderats av en utomstående och det kan röra sig om dataintrång. Det finns också saker som pekar på att bloggen raderats från en dator som tillhör Färgelanda kommun.

Bloggen Hembygdsrörelsen raderades i torsdags.

Företaget som tillhandahåller bloggtjänsten säger till Sveriges Radio Väst att det finns tecken på att en dator som använt för att logga in på bloggen på något sätt tillhör Färgelanda kommun, men att man inte kan inte vara säker på att intrånget skett från en kommundator.

Enligt uppgift till Sveriges Radio Väst har de som skriver på bloggen tagit kontakt med en jurist för att se om det går att spåra den okända datorns IP-nummer och om det har skett något brott när bloggen raderades.

Den kommunkritiska bloggen Hembygdsrörelsen har tidigare stängts ner av bloggtjänstföretaget på grund av kontroversiellt innehåll.