Skarp kritik mot skolan i Strömstad

Strömstads kommun kan inte garantera att alla skolelever får en god utbildning. Det rapporterar Skolinspektionen efter en inspektion av kommunens skolor.

Strömstads kommun har ingen skolplan, som ska styra undervisningen . Det finns ingen redovisning av kvaliten. Inte heller finns det någon plan för att analysera elevernas resultat.

Man tar inte reda på varför elevernas betyg varierar mellan olika årskullar och inte heller varför flickornas betyg är mycket högre än pojkarnas i årskurs nio.

Det är dessutom betydligt fler flickor än pojkar som går ut gymnasiet. Varför det är så har inte kommunen heller brytt sig om att ta reda på.

Det är kraftig kritik mot uppföljningen av skolornas resultat som riktas mot Strömstads kommun.

Och det är en lång katalog av brister som Skolinspektionen radar upp: bristfälliga planer mot kränkande behandling, ingen möjlighet till modersmålsundervisning för barnen i förskolan, svenskundervisning till invandrare finns över huvud taget inte i Strömstad- där skickas eleverna till Tanum och så vidare.

När det gäller förskolan är det dels alltför långa väntetider och dels ingen analys av hur barnomsorgen ska säkras på längre sikt

Sammantaget kan alltså Skolinspektionen konstatera att kommunen har så svagt grepp om verksamhetens kvalitet att den inte kan garantera alla elever en god utbildning och likvärdiga förutsättningar för sin skolgång.

Strömstads kommun har fram till mitten av september på sig för att rätta till bristerna.