Mellerudsläkare prickas

En läkare på en vårdcentral i Mellerud prickas av Hälso- och sjukvårdensansvarsnämnd.

Läkaren missade att en ung kvinna led av en missbildning i hjärnan. Nämnden anser att läkaren borde utrett kvinnans symtom ytterligare.

En annan läkare som anmälts i samma ärende slipper disciplinpåföljd.