Saabs framtid

En kandidat återstår

Informationsvacuumet kring Saab Automobiles nya ägare håller i sig. Men snart ska huvudkandidaten presenteras.

– Vi är närmare nu än vi var i fredags, säger Gunilla Gustavs på Saabs informationsavdelning.

Frågetecknen har hopat sig sedan medieuppgifterna i förra veckan om att lilla sportbilstillverkaren Koenigsegg med pengar från norska och amerikanska investerare är General Motors favorit för att ta över Saab.

Berörda parter har varit slutna som musslor. Inga bekräftelser, inga dementier från vare sig Saab, GM, Koenigsegg eller dess störste ägare norska Eker Group.

– Processen för att komma till en punkt där vi kan berätta pågår fortfarande, säger Gunilla Gustavs.

Från början sade sig Saab ha 27 intressenter, varav ett tiotal var i Trollhättan för att granska siffrorna och provköra bilarna. Tre stycken gick vidare till djupare förhandlingar.

Nu handlar det om en kandidat som ska skriva under ett så kallat memorandum of understanding. Det är ett avtal där parterna är överens om de övergripande dragen, men fortfarande återstår förhandlingar innan köpet kan gå i lås.

Vilka andra finansiärer som skulle stå bakom ett bud från Koenigsegg är inte känt. Klart är dock att de måste ha mycket pengar i kassorna.

Saab är ett förlustbolag som gick back tre miljarder kronor i fjol och väntas gå back minst lika mycket i år. Enligt egen uppgift behöver Saab drygt 7,5 miljarder kronor de närmaste åren för att få ut nya modeller och hålla verksamheten i gång.

På onsdag håller Saab ackordsförhandling i Vänersborgs tingsrätt. Tillräckligt många fordringsägare har redan skickat in en fullmakt och gett sitt stöd för att ackordet ska gå igenom. Det innebär att Saabs skulder på 10,5 miljarder kronor skrivs ner med 75 procent.

TT