Vänersborg

Grönt vatten i Vassbotten

Natten mellan tisdag och onsdag kan en del av Vassbottenviken färgas grön. Orsaken är att fjärrvärmevatten, som man har tillsatt ett färgämne i, släpps ut då.

I april tillsatte Vattenfall ett grönt färgämne i fjärrvärmenätet för att kunna hitta läckor i ett tidigt skede och därmed begränsa skadan.

I morgon kommer Vattenfall att utföra ledningsarbete vid Södergatan i Vänersborg. Arbetet är planerat och innebär att en del av ledningen kapas. Då kommer det ut en del fjärrvärmevatten i dagvattnet och även i Vassbottenviken, där vattnet kan bli grönt i den del där vattnet leds ut.

Färgämnet är helt ofarligt, både för miljön och hälsan.