Vänersborg

Föräldrar protesterar mot besparingar

Beslutet om besparingar på skolorna i Vänersborg strider mot både skollagen och arbetsmiljölagen. Det menar föräldraföreningarna på Vänersborgs grundskolor, som nu kräver att kommunfullmäktige upphäver barn- och ungdomsnämndens beslut om besparingar på 19 miljoner kronor.

Dessutom kräver föräldraföreningarna att varslen om uppsägning av 162 anställda i skolan tas tillbaka samt att man gör en skriftlig riskbedömning.

Föräldraföreningarna bildade ett nätverk i våras och har nu gemensamt skickat ett brev till fullmäktige med de här kraven. De har nämligen tröttnat på att inte få svar på många skrivelser med frågor till barn- och ungdomsnämnden, säger ordföranden i Mariedalskolans föräldraförening, Patrik Storm.

Vi har nu också fått skriftligt besked från nämndens ordförande att man inte har för avsikt att svara på våra frågor heller.

Det är ett brott mot serviceskyldigheten gentemot allmänheten, tycker Patrik Storm. Nämnden har fattat beslutet om nedskärningar för fort och på bristfälligt underlag, enligt föräldrarna, som nu också kräver att fullmäktige ålägger nämnden att göra en skriftlig riskbedömning.

Sådan finns det ingen och den ska enligt lag göras innan man fattar beslut om stora förändringar som påverkar arbetsmiljön.

– Framför allt påverkas den sociala tryggheten som man har arbetat upp under många år i skolan. Det är en väldigt trygg skolmiljö i Vänersborgs skolor och rubbas den balansen så kommer vi att ha följdproblem om fem-tio år, säger Patrik Storm.

– Minskar lärartätheten och pedagogtätheten, så minskar ju också tiden man har möjlighet att ägna åt varje enskilt barn.

Barn med särskilda behov kommer troligen inte att få det stöd som skolan ska ge enligt lag, säger Patrik Storm. Föräldrarna i Vänersborg är på krigsstigen och än mer sedan några föräldraföreningar fått veta av sina rektorer att de plötsligt inte får dela ut information på skolorna.

Birgitta Andersson
birgitta.andersson@sr.se
0522-67 00 57