Lysekil

Hållö kapell invigs

Nu på söndag är det invigning av det nya kapellet på Hållö.

Det är det gamla maskinhuset vid Hållö fyr som gjorts om till ett kapell där giftaslystna kan vigas.

Prosten i Svenska Kyrkan Barbro Alvring och distriktsföreståndaren i Svenska Missionskyrkan Ola Boijestig kommer att förrätta invigningen på söndag.