Vård och omsorg

NU-sjukvården vill behålla käk-kirurgi

Käkkirurgin bör finnas kvar i sjukhusens regi, det anser NU-sjukvården. Frågan om käkkirurgin ska överföras till Folktandvården har blivit aktuell i samband med en översyn av specialisttandvården.

Skälen till att NU-sjukvården motsätter sig en sådan överflyttning är bland annat att en stor del av verksamheten i dag utgörs av avancerad käk- och ansiktskirurgi - ofta i samverkan med andra medicinska specialiteter - och att patientsäkerheten är högre inom sjukvården.