Bengtsfors

Baksida med förtida pension

Många kommuner erbjuder sina anställda att sluta i förtid för att minska behovet av uppsägningar. Men det komma surt efter när man fyllt 65 år.

Förtida pension med 75 procent av lönen i Lysekil, avgångsvederlag i Lilla Edet och pensionsförstärkning i Åmål och Bengtsfors. Varianterna är många.

I Bengtsfors kan de som har fyllt 61 år välja att sluta arbeta och få 3 000 kronor extra i månaden utöver sin ordinarie pension. 12 personer har nappat och motsvarande antal uppsägningar har kunnat undvikas. Bland lärarna har intresset varit stort, men betydligt mindre bland anställda i äldreomsorgen.

– Det kan bero på att man kommit litet senare ut i förvärvslivet och kanske mer vill se till att man får en bra pension när man slutar vid 65, säger personalchefen Anders Alin.

För det finns en baksida om man väljer att sluta i förtid: Det påverkar ålderspensionen.

– Det är därför vi säger att det här är helt och hållet frivilligt. Vi begär också att varje person ska ta kontakt med Försäkringskassan och be att få en beräkning på vad den allmänna pensionen blir.

– De kan också gå till oss på kommunen och se vad tjänstepensionen blir. Det är helt klart att pensionen blir något lägre vid 65-årsdagen om man tar ett sådant här förtida uttag, säger Anders Alin.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55