Västra Götaland

Piratpartiet satsar på regionen

Piratpartiet siktar på att komma in i kommunerna i Västsverige och i Västra Götalandsregionen efter valet nästa höst. Björn Odlund, valkretsledare i Piratpartiet Väst, ser stora möjligheter i att driva t ex frågor om datalagring i regionvalet.

Piratpartiet har ingen uttalad kommun-och landstingspolitik, och Björn Odlund tror heller inte att de kommer ta sig an alla de traditionella frågorna utan rikta in sig på frågor som gäller integritet och internet.

– Patientsäkerhet gällande journaler och resedata gällande kollektivtrafik är integritetsfrågor där vi kan koppla vår politik.

Björn Odlund menar att Piratpartiet inte är ett parti som ska ta ställning i alla frågor - utan att de finns till för att täcka vissa luckor som inte andra partier uppmärksammar.

– Det finns vissa saker som man inte fokuserar tillräckligt på och därför känner vi att det är relevant att ställa upp.