Vården ser förbi alkoholproblem

Trots att alkohol är en av de största faktorerna bakom ohälsa och sjukdom är vården dålig på att ta upp frågan med patienterna.

Både primär- och företagshälsovården tar oftare upp rökning, fysisk inaktivitet, övervikt och stress än alkohol. Det visar en färsk avhandling från Linköpings universitet.

Den vanligaste orsaken till att frågan sällan diskuteras med patienter uppgavs vara tidsbrist.