Nya studier om ADHD

Inom kriminalvården pågår just nu två unika studier som man hoppas ska leda till bättre behandling av dömda personer som lider av ADHD-problematik.

Projekten ska ge svar på om behandling med centralstimulerande läkemedel hjälper mot ADHD och i så fall minskar risken för återfall i både missbruk och kriminalitet.

Tidskriften Alkohol och narkotika skriver att projekten ska vara klara nästa år.