Lantbrukare vandrar för kunskap

Innan året är slut kommer hundratals lantbrukare att gå på fältvandringar för att lära sig mer om hur man kan minska läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag.

Vandringarna ingår i en utbildning som Lantbrukarnas Riksförbund står bakom ihop med Vuxenskolan.

Främst bör utsläppen av fosfor och kväve minska och det handlar bland annat om att se över dikesrensningar och att försöka behålla träd och skogsmarker mellan åkermark och vatten för att hindra utsläppen att nå vattnen.