Uddevalla

Sharaf hjältar inspirerar i Uddevalla

I höst vill kommunerna i Fyrbodal dra i gång ett nytt integrationsprojekt. Projektet ska rikta sig till ungdomar med utländsk bakgrund och har syftet att förändra attityder kring hedersförtryck. Kommunerna i Fyrbodal har inspirerats av Sharaf hjältar i Göteborg.

– Vår inspiration har vi fått från Sharafs hjältar som just verkar mot hedersförtryck, säger Lena Tegenfeldt som är utvecklingschef i Uddevalla kommun.

Kommunerna i Fyrbodal vill genom ett nytt projekt ta efter Sharaf hjältar i Göteborg och Stockholm, eftersom de ser att problem med hedersförtryck och det utanförskap som annorlunda värderingar leder till, är ett problem också i vårt område. I höst vill de därför utbilda egna hjältar, eller "UNGbassadörer" som det står i projektbeskrivningen.

– Tanken är att fånga upp ungdomar, utbilda dem och inspirera dem till att var ute i skolor, prata i klasser och vara ute och verka för mänskliga rättigheter, säger Lena Tegenfeldt.

Trots att alla kommuner inte ser problem med hedersförtryck bland sina ungdomar vill 13 av 14 kommuner i Fyrbodal ändå vara med.

– De kanske inte ser just problematiken med hedersförtryck, utan ser annan problematik, så att man ändå är intresserad att vara med i ett projekt som verkar för integrationen och mot utanförskap, säger Lena Tegenfeldt på Uddevalla kommun.

De 13 kommunerna har nu ansökt om projektpengar från Europeiska integrationsfonden och beslut därifrån väntas i mitten på augusti. Kommer det pengar därifrån planerar de att dra i gång projektet i september.

Marie Hedlund

marie.hedlund@sr.se

0522-670025