Lysekil

Många anmälningar om vanvård och stöld

Lysekil märker ut sig när det gäller anmälningar om äldreomsorgen. Vi vet att det finns problem i Lysekil, säger länsstyrelsen.

Nio anställda avskedades, 13 stängdes av, elva omplacerades och 23 varnades. 57 polisanmälningar gjordes. Det är EN bild av äldreomsorgen i Västra Götalands län förra året. Antalet anmälningar enligt Lex Sarah var i stort sett oförändrat jämfört med 2006, strax över 200.

Lagen, som egentligen är en paragraf i Socialtjänstlagen, infördes för tio år sedan och innebär en skyldighet för personalen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade att anmäla allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

Anmärkningsvärt är att var tionde anmälan i äldreomsorgen i länet föra året gällde Lysekil, i ett län med 49 kommuner. Bara Göteborg hade fler anmälningar.

– Det kan finnas flera förklaringar. En är förstås att det är en slump. En annan är att ungefär hälften av ärendena i Lysekil handlar om stölder. Men det är i och för sig anmärkningsvärt det också, säger Ingemar Sunnerdahl på länsstyrelsen, som sammanställt rapporten.

Fysiska och psykiska övergrepp och dåligt bemötande ligger bakom andra anmälningar.

– Det kan också vara brister i tillsynen, att man glömmer av människor.

Det finns en positiv tolkning av siffrorna:

– Personalen vågar anmäla när dom ser någonting för det är ju ingen självklarhet att anmäla sina kolleger. Så långt är det bra, men samtidigt tyder det på att förhållandena inte är bra i Lysekil.

--Det är någonting som vi har sett - att Lysekils kommuns äldreomsorg har en hel del problem. Det har vi följt upp i andra sammanhang, säger Ingemar Sunnerdahl.

Två anställda i äldreomsorgen i Lysekil stängdes av förra året och en sade upp sig efter att ha blivit anmäld.

Bosse Adriansson

bo.adriansson@sr.se  

0522 - 67 00 55