Saabs framtid

Tysk Saabklagan avslagen

En missnöjd svensk skattebetalare som bor i Tyskland har överklagat ackordsbeslutet för Saab Automobile. Han anser att staten inte har redovisat sina krav på Saab ordentligt.

Den klagande mannen anser att rekonstruktören, advokat Guy Lofalk, inte har gjort den uppdelning som man borde ha gjort. Därför tycker han att varje skattebetalare har rätt att träda in och bevaka sina intressen. Han krävde att hovrätten skulle stoppa arbetet med rekonstruktionen tills summan för statens fordringar när det gäller lönegarantin fastställts korrekt.

Hovrätten sade dock nej. Att vara skattebetalare är inte skäl nog för att överklaga tingsrättens beslut anser hovrätten och avvisar mannens synpunkter.

Ackordsuppgörelsen, där tisdagen var sista dag för överklagan, innebär att Saab bara behöver betala 25 procent av sina skulder.