Uddevalla

Kulturhussatsning skjuts upp

Satsningen på att bygga ett nytt Kultur- och evenemangshus i Uddevalla, kommer att få skjutas upp tillsvidare. Det menar kommunalrådet i Uddevalla, Magnus Jacobsson (KD), efter att ha fått ta del av ett nytt utlåtande, som beskriver satsningen på ett nytt kulturhus på Kampenhof, som ett projekt med väldigt stora risker för kommunen.

– Jag tror att utifrån den här rapporten och utifrån tidigare rapporter, så kommer kulturhusfrågan få vänta en bit in i nästa mandatperiod, säger Magnus Jacobsson till SR Väst.

Det var i samband med att Folkets Hus presenterade sina planer för det nya Kultur- och evenemangshuset vid kampenhof i Uddevalla i januari, som Roger Johansson, VD för Uddevalla Energi, fick i uppdrag att gå igenom planen för att se vad satsningen skulle innebära ekonomiskt för kommunen.

Och nu är utlåtandet klart. I sin bedömning pekar Johansson på att kostnaden för projektet på 340 miljoner är rimlig. Men att osäkerheten i projektet är stor. Den bedömer han till plus minus 30 procent, vilket skulle kunna fördyra kulturhuset med drygt 100 miljoner.

Kommunen ska enligt förslaget finansiera kulturhuset med 9 miljoner. Och i satsningen har kommunen tagit på sig att driva en multifunktionshall samt lokaler för stadsbibliotek, medborgarkontor och turistbyrå.

– Det åtagandet skulle kosta kommunen 12 miljoner årligen i driftskostnader utöver de 9 miljonerna. Visst kan kommunen bygga kulturhuset om man med öppna ögon tar på sig kostnader och visst ekonomiskt ansvar, säger Roger Johansson till SR Väst.

En väsentlig svårighet är också att kultur och fritid inte anser sig ha behov av de hallar man förväntas hyra i Kulturhuset.

Johansson konstaterar också att möjligheten att finansiera ett kulturhus i rådande kreditmarknadsläge är osäker. Om Folkets hus sen kommer på obestånd, kan också kommunen tvingas ta en större ekonomisk risk.

Kommunalrådet Magnus Jacobsson (KD), Menar att ett badhus i Uddevalla är en mer prioriterad fråga för alliansen.

– Från alliansens håll är det mer angeläget, därför kommer en kulturhussatning få vänta ett tag till, säger Magnus Jacobsson.

Text: Thomas Graf

Epost: thomas.graf@sr.se

Telefon: 0522-67 00 52