Uddevalla

Färre anmälningar inom äldrevården

Antalet anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen sjönk drastiskt i Uddevalla kommun förra året.
– Vi har varit övernitiska, förklarar socialchefen Bo Lundgren.

Under tre år var Uddevalla näst Göteborg den kommun i Västra Götalands län som gjorde flest Lex Sarah-anmälningar om äldreomsorgen, mer än 30 både 2006 och 2007. Men förra året skedde en anmärkningsvärd nedgång. Det blev bara sex anmälningar.

– Vi är väldigt måna om att informera personalen om att det är viktigt att vi får in anmälningar när det inte fungerar i verksamheten. Det är ju för att vi skall kunna rätta till det som är fel och att kvaliteten i vård och omsorg blir bättre, säger socialchefen Bo Lundgren.

Han tror inte att det beror på att personalen blivit mindre benägen att anmäla:

– Jag tror inte att personalen har blivit mer hämmad att anmäla än tidigare utan vi tillämpar de här principerna mer som andra kommuner har gjort.

Bo Lundgren tycker att Uddevalla kommun varit övernitisk tidigare. I Socialtjänstlagen sägs att personalen skall anmäla allvarliga missförhållanden.

– Det har nog varit så att vi tagit upp försvunna tjugolappar och femtiolappar. Ibland är det väldigt svårt att veta om det försvunnit några pengar. Dessutom kostar utredningarna oerhört mycket så vi försöker se mer till allvarliga incidenter.

Av de sex anmälningarna förra året handlade tre om stölder, en om obesvarat trygghetslarm, en om en nattpatrull som glömde att åka hem till en vårdtagare och en om en vårdtagare som blev kvarglömd på toaletten. Bo Lundgren tror att de många anmälningarna tidigare år har haft effekt:

– Ja, jag hoppas att vi blivit bra eller ännu bättre när det gäller bemötande och att vi följer de rutiner och regler som vi har att ta hand om människor som är i en beroendeställning till oss. Det gäller att vi sköter det här på ett så professionellt sätt som möjligt, säger Bo Lundgren.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522 - 67 00 55