Tågstopp på Västra stambanan

Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan ett godståg spårat ur mellan Skövde och Töreboda.

Tågolyckan innebär stora förseningar, men bussar ersätter tågtrafiken förbi den drabbade sträckan.

Ingen människa har skadats, men loket har fått skador som gör att det läcker diesel på olycksplatsen.