Viltolyckorna ökar

Anmälda viltolyckor har ökat med nästan 20 procent i Västra Götaland under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från nationella viltolycksrådet.

I landet som helhet ökade olyckorna med 15 procent och mest ökade vildsvinsolyckorna med 27 procent.

Orsaken tros vara dels att viltstammarna är på väg uppåt och dels att personer är mer anmälningsbenägna tror Nationella Viltolycksrådet.