Vård och omsorg

Mycket övertid hos akutpersonal

Personalen på akutmottagningen på Näl har mycket att göra. I går berättade vi att patientinflödet har varit betydligt större än vad man hade räknat med när man slog ihop Uddevallas och Näls akuter. Och nu kommer siffror som visar att personalen har arbetat mycket övertid.

Mellan januari och maj i år arbetade sjuksköterskorna på Näls akutmottagning 1 190 timmar övertid. Det motsvarar två heltidstjänster. Undersköterskorna på akuten jobbade över 717 timmar totalt.

– Det tycker jag är mycket. Ska vi ha en dräglig arbetsmiljö ska vi helst inte ha övertid överhuvudtaget. Och vi vet ju att det är personalbrist. Det finns en del vakanta tjänster på akuten.

Men personalchefen Peter Larsson, som även är tillförordnad sjukhusdirektör på Näl just nu, håller inte med om att personalläget är ansträngt.

Vi tycker och tror att vi har den personalvolymen som är tillräcklig, säger han. Vi försöker hela tiden effektivisera vår verksamhet.

Och det är inte bara akutmottagningen som måste bli mer effektiv.

– De flesta verksamheter hos oss har ett rationaliseringskrav, säger han.

I NU-sjukvårdens planer ingår att det ska bli ett effektivare inflöde av akuta patienter.

– Alla patienter kanske inte måste gå genom akuten, säger Peter Larsson. I vårt utvecklingsarbete finns till exempel subakuta mottagningar, dit patienter kan komma direkt in och slipper gå via akuten.

Men än har man inte lyckats fullt ut.

– Det är sådana typer av utvecklingsinsatser som vi inte har fått att bära full frukt än, men som vi är övertygade om kommer att bära frukt så småningom.

Läs också:


Susanne Nobel
susanne.nobel@sr.se
0522-67 00 24