Trollhättan

Babyboom på NÄL

Det har fötts rekordmånga barn, 313 stycken, på förlossningen på NÄL i juni i år. Så många har aldrig fötts sedan NÄL's och Uddevallas förlossningsavdelningar slogs ihop 1997.

Lena Andersson som är biträdande avdelningschef på förlossningen säger att de förväntar sig fortsatt högtryck under juli och augusti:

– Men, förlossningsvården är ju aldrig helt planeringsbar, men vi vet att det kommer att bli mycket.

Lena Andersson säger att även om de har fullt upp hela tiden har de haft en bra personalplanering så allt har fungerat:

– Det har varit ett ständigt högt tryck på personalen under hela juni, men det har varit ett jämnt tryck så det har fungerat bra. Ett fåtal mammor har fått hänvisas till andra sjukhus för att det varit för fullt på NÄL.

Sommarens många förlossningar är en del av en långsamt men stadigt stigande kurva de senaste åren. Lena Andersson tror att det är de stora barnkullarna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som nu börjat skaffa egna barn.

Elisabeth Cederblad