Trafik

Slitna vindrutor bortglömd trafikfara

Det finns cirka 180 bilprovningsanläggningar i Sverige, men bara ett tjugotal mätinstrument för att undersöka slitna vindrutor.

Det finns cirka 180 bilprovningsanläggningar i Sverige, men bara ett tjugotal mätinstrument för att undersöka slitna vindrutor. Redan efter 8 000 mil försämras sikten väsentligt. Efter 15 000 mil har sikten blivit så dålig att bilen utgör en direkt trafikfara, enligt en ny undersökningen.

24 försökspersoner fick i en simulator köra på en rak väg i 40 km/h. De körde med bländande motljus och fick trycka på en mentometerknapp när en kon blev synlig på höger vägkant.

 – Resultatet visar att siktlängden var 200 meter för en ny vindruta, men bara 90 meter för en ruta som körts 15 000 mil, säger Anne Bolling, vid VTI.

Det är välkänt att sikten är av mycket stor betydelse för trafiksäkerheten. Ändå är det nästan ingen som rapporterar om den stora trafikfaran med slitna vindrutor. Då denna trafikfara inte uppmärksammats finns det heller ingen analys av hur ofta bilolyckor beror på slitna vindrutor. Kontroll av vindrutor bör därför bli en tydligare uppgift för Bilprovningen.

– Det borde vara lika viktigt att undersöka om en olycka beror på slitna vindrutor som om den beror på exempelvis fel på bromsar eller trötthet, säger Jimmy Langetun vid Auktoriserat Bilglasmästeri.

Det här skriver Auktoriserat Bilglasmästeri, Glasbranschföreningen och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i ett gemensamt pressmeddelande.