Konsument

Företag måste tala klarspråk

Läkemedelsverket förbjuder ett företag i Strömstad att marknadsföra sina produkter om de inte tydligt talar om att det rör sig om naturläkemedel, växtbaserat läkemedel eller traditionellt växtbaserat läkemedel.

Om företaget bryter mot förbudet ska de betala ett vite på 200 000 kronor.

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat företaget på att dess marknadsföring av produkter i tidningen Hemmets Journal och på företagets hemsida bryter mot läkemedelslagen, utan att det lett till någon ändring.