Trafik

Puntliga tåg i lågkonjunktur

Allt fler tåg kommer fram i tid, det visar Banverkets punktlighetsstatistik –  eller förseningsstatistik om man så vill – för all tågtrafik under första halvåret i år.

En bidragande orsak är lågkonjunkturen, som lett till minskad godstrafik och därmed minskad trängsel på spåren.

Förbättringen märks tydligast för X 2000-tågen, som ju tidigare retat upp en och annan resenär.

Under det första halvåret var 22 procent försenade mer än fem minuter. Det kan jämföras med 27 procent samma period i fjol och hela 35 procent under det andra halvåret 2008.