Utbildning

Högskolan behöver pengar

Antalet ansökningar till Högskolan Väst har ökat med drygt 550 de senaste fem åren, det motsvarar ökar 30 procent. För att täcka kostnaderna har högskolan ansökt om 10-15 miljoner från staten för nästa år.

Hittills har Högskolan själv kunnat täcka kostnaderna med sparade pengar när studenterna blivit fler. Högskolans prorektor, Marita Johansson, säger att det finns medel så det räcker också i höst, men för nästa år har de ansökt om 10-15 miljoner extra.

Eftersom de flesta utbildningsprogrammen är treåriga, kommer det att behövas ytterligare pengar fram till 2012.

Regeringen hade lovat ett besked till midsommar om det blir några extra pengar, men på utbildningsdepartementet säger man att det inte finns några besked att ge förrän till hösten då budgetpropositionen presenteras.

Att inte få besked försvårar planeringen för Högskolan Väst.

– Det är ju ett problem för oss att inte veta säger Marita Johansson. Får vi inte några mer pengar från regeringen kan vi tvingas att dra ner på utbildningsplatser, det kan handla om 800-1000 personer, beroende på vilka utbildningar det är.

Elisabeth Cederblad
elisabeth.cederblad@sr.se
0522-67 00 58